Nyheter

Monica Zetterlund lever trots att det nu är hela elva år sedan hon så tragiskt avled. På skiva, på film och i våra minnen, För andra är hon en ny upptäckt.

Monica Zetterlund Sällskapet med tillhörande minnesfond skapades strax efter hennes bortgång med uppgift att arbeta för att hålla minnet av denna sällsynt begåvade artist levande.

Efter många minneskonserter på olika estrader har turen nu kommit till Berwaldhallen. Varje år har vi haft förmånen att samla några av våra absolut främsta musiker och artister till en afton för att hedra minnet av Monica. Och då är det kvalitet som gäller.

Flera artister som jobbade med Monica som Tommy Körberg och Svante Turesson. Andra som då var för unga men som också värnar om kvalitet som Jan Lundgren, Hannah Svensson för att inte tala om det storband som leds av Kalle Bagge, son till Monicas favoritpianist Lasse Bagge. Och årets stipendiater, vars namn blir offentliga inför konserten. Vår styrelseledamot Tom Alandh är som vanligt konferencier och därtill ett minnesinslag som absolut kommer att väcka munterhet! Mer om detta senare.

Allt detta äger rum i Berwaldhallen måndagen den 31 oktober på kvällen. Rensa almanackan, ta med vänner och bekanta så ses vi där. Biljettbokning via Berwaldhallen, tel. 08-784 18 00.

 Varmt välkomna!

Årsmötet avhölls för andra året i rad i Scalateaterns Bakficka. Ett trettiotal medlemmar hade infunnit sig och välkomnades av ordföranden Bengt Säve-Söderbergh varefter Sören Gozzi valdes till mötesordförande och klubbade igenom dagordningen punkt för punkt på samma kompetenta sätt som alltid.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för den avgående styrelsen som omvaldes i sin helhet.

De ordinarie revisorerna omvaldes likaså medan Conny Johansson nyvaldes som revisorssuppleant.

Valkommen

Ordföranden Bengt Säve-Söderbergh välkomnar deltagarna till årsmötet medan Tom Alandh vänder sin stol för att se bättre.

Monica Zetterlund sjunger texter av Tage Danielsson och Beppe Wolgers med Lasse Färnlöfs kvintett. På Berns 1964

Omslag Vax Records CD 1058

Vax Records kan presentera en unik inspelning från Monica Zetterlunds första egna scenshow som ägde rum på Berns i januari 1964. Repertoaren är unik eftersom den i många fall inte finns utgiven tidigare.

Flera av sångerna är hämtade från hennes folkparksturné sommaren 1963, som Tage Danielsson skrev texterna till, andra kommer från Beppe Wolgers krogshow på Hamburger Börs samma höst.

En fantastisk konsert inför ett fullspikat Konserthus med drygt 1200 personer i publiken. Lill Lindfors i sitt sedvanliga esse, en rad briljanta jazzmusiker som Nisse Landgren, Johan Norberg, Peter Asplund , Calle Bagge, Leo Lindberg, Isabella Lundgren, Anders Ekdahls Trio m.fl.

FÖrväntansfull publik på årets MZ-konsert
Förväntansfull publik...

Som vanligt kompetent guidade genom eftermiddagen av konfrencieren Tom Alandh. 

Årets tre stipendiater mottog sina utmärkelser och lät sedan publiken njuta av sitt musicerande: Syskonparet Monica Dominique och Palle Danielsson som fick dela på stipendiet för etablerad artist och Anna Jalkéus som fick stipendiet till oetablerad artist.

Läs motiveringen för de olika stipendiaterna här

Anna Allan Harangerar årets stipeniater
Stipendiefondens ordförande Ann Allan delar ut årets stipendier till syskonparet Palle Danielsson och Monica Dominique

 I år hade sällskapet också beslutat att dela ut ett särskilt hedersstipendium till poeten och textförfattaren Lars Nordlander som stod Monica Z nära och som nu fick en bokutgåva med ett urval av de egna texterna.