Foton från Orkesterjournalens bildarkiv
Fr vänster: Ewa-Marie Rundquist, Bengt H Malmqvist, Christer Landergren x 2.

Nyheter

Monica Zetterlund Sällskapets årsmöte äger rum  söndagen den 31 maj kl. 14.00 i anrika Scala-teaterns lokaler på Wallingatan 32-34 i Stockholm. Vi inleder med det sedvanliga årsmötet varefter Monicas barndomsvän och artistkollega Lena Dahlman underhåller tillsammans med sin man trombonisten Lasse Olofsson. Landgång, kaffe och kaka serveras till självkostnadspriset 150 kronor. Anmäl din närvaro och markera att du vill ta de a mat och dryck, senast 21 maj, till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Nedan hittar du kallelsen i sin helhet, dagordning för mötet liksom handslingsplan för 2015. Verksamhetsberättelsen för 2014 finns här >> 

Åårsredovisningen finns som PDF för nedladdning härFile PDF-01

Stockholm i vårvintern 2015

Kära vänner och medlemmar i Monica Zetterlund Sällskapet,

En bit in i det nya året har du väl undrat när du ska höra av oss i styrelsen. Vi har velat vänta till våra planer för året har kunnat konkretiseras. Nu är det klart.

Till att börja med är detta brev en kallelse till vårt årsmöte. I år vill vi göra årsmötet till mer än bara en genomgång av vad stadgan kräver. Du inbjuds att vara med på den gamla anrika Scala-teatern söndagen den 31 maj kl.14.00. Scala-teatern ligger på Wallingatan 32-34 i Stockholm. Vi inleder med det formella mötet varefter Monicas barndomsvän och artistkollega Lena Dahlman underhåller tillsammans med sin man Lasse Olofsson. Landgång, kaffe och kaka tillhandahålls till självkostnadspriset 150 riksdaler. För att i förväg kunna beräkna åtgången av mat och dryck vill vi att du anmäler din närvaro och markerar att du vill ta del av mat och dryck - senast 21 maj till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Årets hyllningskonsert äger som tidigare rum i Stockholms Konserthus söndagen den 27 september kl.16.00. Förutom en rad framstående artister kommer årets Monica Z-pristagare att få sina utmärkelser. Medlemmar kan köpa biljetter från den 1 juni, några veckor innan andra får chansen. Vänd dig då till Konserthuset.

Även i år kommer betalande medlemmar att få en unik CD med musik av Monica Zetterlund. Den är nu under produktion. Därför får du också med detta brev en inbetalningstalong för medlemskapet. Summan är densamma som förra året, d.v.s. 200 kronor. Om frågor kring detta kontakta kassören Susanne Westin: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du någon idé eller fundering kring Sällskapets verksamhet så framför den gärna vid årsmötet eller per mail till ordföranden: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tack för ditt medlemskap och ditt bidrag till att vårda arvet efter Monica Z.

Styrelsen

Tom Alandh, Peter Asplund, Kerstin Bagge, Lars-Gunnar Erlandsson, Leif-Åke Falk, Eva-Lena Jerneld, Wanja Lundby-Wedin, Gert Palmcrantz, Bengt Säve-Söderbergh, Mats Werner, Susanne Westin

Dagordning för Monica Zetterlund Sällskapets årsmöte söndagen den 30 maj 2015 kl. 14.
1. Prövning om kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
4. 4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Protokolljusterarna ska tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.
5. Fastställande av dagordning
6. 6. Styrelsens och revisorernas berättelser: Verksamhetsberättelse för 2014. Ekonomisk berättelse för 2014, Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Ev. val nya ledamöter i styrelsen samt. Omval av ledamöter i styrelsen.
10. Ev. val av nya ledamöter i stipendienämnden för Monica Z:s Minnesfond samt ev. mval av ledamöter i stipendienämnden.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
12. 12. Val av valberedning.
13. 13. Beslut om medlemsavgiften för nästkommande år.
14. Information om Monica Zetterlund Sällskapets handlingsplan för 2015.
15. Information om budget för innevarande år (2015).
16. Behandling AV styrelsens eventuella förslag inför årsmötet.
17. Behandling av ev. förslag som väckts av medlem(och tillställts styrelse minst tre veckor före årsmötet).
18. Övriga frågor.
19. Årsmötets avslutande.

Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. Uppgifterna för Monica Zetterlund Sällskapet har formulerats på följande sätt i föreningens stadgar:

* Samla in medel som tillförs Monica Zetterlunds Minnesfond och från denna dela ut stipendier vars syfte är att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i hennes anda.

* Samla och bevara radio-, TV- och konsertinspelningar samt privatupptagningar.

* Initiera nyproduktion av skivor, såväl musik-CD som DVD-inspelningar. Det kan avse såväl utgivet som outgivet material.

* Arrangera minneskonserter och andra konstnärliga uppsättningar i Monica Zetterlunds anda.

* Ge medlemmarna tillgång till unikt material som inspelningar, diskografier, pressurklipp mm.

* Även på andra sätt förvalta och stimulera intresset för arvet efter Monica Zetterlund genom inte minst utåtriktade aktiviteter.

 Monica Zetterlund Sällskapets huvuduppgift är således att på olika sätt bidra till att hedra minnet av och förvalta arvet efter Monica Zetterlund.

Under 2015 avser Monica Zetterlund Sällskapet att sköta dessa uppgifter genom en rad aktiviteter och verksamheter.

1. Monica Zetterlund Sällskapet och dess medlemmar

 Monica Zetterlund Sällskapet ska verka för att fler Monica Z-beundrare blir medlemmar i Sällskapet samtidigt som Sällskapet ska värna om Sällskapets befintliga medlemmar genom god medlemsvård.

Under 2015 kommer detta uppdrag att innebära att Sällskapets styrelse i direkt anslutning till Sällskapets ordinarie årsmöte i slutet av mj inbjuder medlemmarna till en anslutande aktivitet.

Vid årsskiftet 2014/15 hade Sällskapet drygt 500 medlemmar. Ytterligare initiativ för medlemsvärvning planeras under året i syfte att värva nya medlemmar samt att värna om de befintliga medlemmarna.

Som ett led i medlemsvården kommer en ny CD att produceras under året med unikt material av och med Monica Z som en gåva till Monica Z-Sällskapets medlemmar.

 2. Aktiviteter för att hedra minnet av och förvalta arvet efter Monica Zetterlund

Årets årsmötet kommer att äga rum söndagen den 31 maj kl. 14.00 i anrika Scala-teaterns lokaler på Wallingatan 32-34 i Stockholm. Eftersom Sällskapet i år varit igång i tio år kommer årsmötet, förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, presentera musik av Monicas barndomsvän och artistkollega Lena Dahlman tillsammans med sin man trombonisten Lasse Olofsson. Dessutom blir det landgång, kaffe och kaka till självkostnadspris av 150 kronor.2014 års Monica Z-hyllnings- och stipendiatkonsert kommer att äga rum söndagen 21 september kl. 16 i Stockholms Konserthus.

Årets hyllningskonsert för Monica Z äger rum i Stockholms Konserthus söndagen den 27 september kl. 16.00. Förutom en rad framstående artister kommer årets Monica Z-stipendiater att få sina utmärkelser. Medlemmar kan köpa sina biljetter från i början av juni, några veckor innan andra får chansen. Vänd dig då till Konserthuset. Planeringen av konserten pågår inom ramen för styrelsen och den anlitade konsulten Silas Bäckström.